×
IEŠKOTI
KiekvienamStudentui.lt
Saugi vieta užduoti klausimus
 apie gyvenimą ir Dievą
DUK

Kas yra velnias?

Trumpas velnio apibūdinimas. Kas jis? Ar turi jo bijoti?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Animaciniuose filmuose ir komiksuose velnias vaizduojamas kaip mielas ir nepavojingas gundytojas, raginantis jus daryti tai, kas linksma, arba tai, kas tik šiek tiek blogai. Tačiau realybė yra tokia, kad velnias tikrai nėra mielas.

Kas yra velnias? Jis nėra lygiavertis Dievui, nes niekas negali prilygti Dievui. Dievas visada egzistavo, ir viskas, kas egzistuoja dabar, įskaitant angelus, buvo sukurta Dievo.

Velnias, (kartais vadinamas Šėtonu arba Liuciferiu) yra angelas, kuris sukilo prieš Dievą. Jis ne tik Dievo priešas, bet taip pat ir visos žmonijos, ir jo misija tokia: žudyti, naikinti, ir pavergti mus. Mus perspėjo: „...žiūrėkite ir būkite budrūs, nes jūsų priešas velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, takojantis ką praryti“.1

Velnio jėga yra juokinga palyginti su Dievo jėga. Tačiau jis vis vien yra reali grėsmė žmonėms, ir gali sugriauti žmogaus gyvenimą.

Šėtonas vadovaujasi vienintele strategija: mus apgauti. Jis siekia apgauti ištisas tautas, pasaulį ir pavienius žmones. Jis apsuka ir iškraipo tiesą ir jo galia slypi meluose.

Daktaras Neilas Andersonas pateikė savo sumanias įžvalgas. Jis sako, kad Biblija apibūdina šėtoną trimis būdais:
      - Kaip gundytoją
      - Kaip kaltintoją
      - Kaip melų tėvą

Dr. Andersonas pastebėjo: „Jei aš bandyčiau jus suvilioti, jūs tai suprastumėte. Jei aš jus kaltinčiau, jūs tai žinotumėte. Bet jei aš jus apgaučiau, jus to nesuprastumėte. Šėtono galia slypi jo mele. Jei pašalintumėte melą, pašalintumėte jėgą.“

Kaip velnias meluoja?

Čia pateikiama tik keletas pavyzdžių.

Dievas sukūrė Adomą ir Ievą; jie abu galėjo laisvai pasirinkti ir priimti sprendimus, visai kaip žmonės šiandien. Edeno sode buvo, tikriausiai, šimtai vaismedžių. Vienintelis Dievo nurodymas Adomui ir Ievai buvo nevalgyti nuo vieno iš vaismedžių. Tai buvo labai aiškus nurodymas. Tik nevalgykite nuo vieno vaismedžio arba mirsite. Paprasta.

Tačiau šėtonas perkalbėjo Ievą: „Tu tikrai nemirsi.“ Tai buvo pirmas melas. Dabar jis ir vėl meluoja: „Tu tikrai nemirsi, nes Dievas žino, kad jei nuo jo valgysite, jūsų akys bus atvertos, ir būsite kaip Dievas: pažinsite ir gėrį, ir blogį.“2

Šėtonas apgavo Ievą, įtikindamas ją, kad Dievas slepia nuo jų kažką nuostabaus, o suvalgę to vaisiaus, jie taps kaip Dievas. Ar tai nėra geras dalykas? Problema buvo ta, kad tai buvo melas. Adomas ir Ieva patikėjo šėtono melais, o ne tuo, ką jiems sakė Dievas, ir to pasekmės buvo siaubingos. Būtent taip veikia velnias. Jis iškreipia tiesą, kad sužalotų žmogų.

Kaip velnias apkaltina Dievą

Šėtono didžiausias noras yra atskirti žmones nuo Dievo. Jis sieks, kad jūs neigtumėte Dievo egzistavimą arba šmeiš, meluos apie jį. Štai pavyzdys.

Dievas nuolatos patvirtina savo meilę mums: „Mano meilė jums yra nesibaigianti, be to, išlikau jums ištikimas.“3

„…ne tai, kad mes mylėjom Dievą, bet jis mylėjo mus…“4 „Pažvelkite, kokią meilę mums davė Tėvas…“5 „Dievas taip mylėjo pasaulį, kad atidavė savo vienintelį Sūnų; bet kas, kas juo tikės, nemirs, bet gyvens amžinąjį gyvenimą.“6

Bet ką sako šėtonas? „Dievas jūsų nemyli. Pažvelkite, kiek problemų turite. Jei Dievas jus mylėtų, neturėtumėte šių problemų.“ Skamba įtikinimai.

Visi žmonės susiduria su problemomis. Tai - gyvenimo dalis. Šėtonas nesakys jums, kad jei turite ryšį su Dievu ir esate nuo Jo priklausomas, Dievas praves jus pro sunkumus. Jums nereikia bandyti išsikapstyti pačiam. Dievas gali suteikti išminties ir tikros jėgos tiems sunkumams įveikti. Ir ne tik tai; mums susidūrus su sunkumais, jis sako: „savo ramybę atiduodu jums…“7 Kodėl? Nes žmogus žino, kad Dievu galima pasitikėti.

Be Dievo žmogus yra apibūdinamas kaip: „be vilties šiame pasaulyje.“ To Dievas nelinki niekam.

Kaip velnias jus kaltina

Šėtonas ne tik bando tave apgauti dėl Dievo gerumo, bet ir šmeižia jus prieš Dievą. Šėtonas tai padarė žmogui vardu Jobas. Šėtonas sakė Jobui, kad jei jis kentės, tada prakeiks Dievą, o to Jobas niekada nepadarė. Šėtonas siekia pakenkti ir pasmerkti tave prieš Dievą.

Ir ne tik tai. Šėtonas nukreipia savo šmeižtą ir pasmerkimą prieš tave.

Jis jus įtikina: „Dievas tavęs nenorėtų. Tu niekada nebūsi pakankamai šventas. Pažvelk į visas per savo gyvenimą padarytas klaidas, prisimink visas savo nesėkmes, priklausomybes. Dievas niekada tavęs nepripažins ar norės. Tau niekada nepavyks.“

Visa tai tėra melas. Dievas aiškiai sako, kad niekas iš mūsų neturi tapti „geru“, kad būtų Dievo priimtas, ar turi būti be nuodėmes, kad palaikytų ryšį su juo.

Jėzus kalbėjo apie šėtoną: „Nuo pat pradžių jis buvo žudikas…jame nėra tiesos. Kai jis meluoja, jis kalba iš savęs, nes jis yra melagis ir melų tėvas.“8

Kontrastas tarp velnio ir Dievo yra stulbinantis. Jėzus pasakė: „Vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau tam, kad turėtumėte pilnavertišką gyvenimą.“9

Apie juo tikinčius Jėzus sako taip: „Jei jūs paklusite mano žodžiui… pažinsite tiesą, ir tiesa jus išlaisvins.“10

Vietoje to, kad būtumėte apgaudinėjami šėtono, galime turėti galimybę pažinti Dievo sakomą tiesą apie Jį patį, apie tavo gyvenimą, apie santykius. Nors šėtonas nori, kad būtum pavergtas jo melo, Dievas nori, kad žinotum tiesą, būtum laisvas ir gyventum tikrąjį gyvenimą.

Be to, kad šėtonas yra melagis ir kaltintojas, per savo melus jis įvilioja žmones į vergystę ir priklausomybes. „Na, pirmyn. Dar vienas kartas tikrai nepakenks. Niekas nesužinos. Tu juk niekam nepakenksi. Ir juk jausiesi daug geriau.“

Kaip elgtis su šėtonu

Jei nusprendėte kurti ryšį su Dievu, šėtonas jus vis tiek vilios. Jūs galite laisvai rinktis ir priimti bet kokį sprendimą. Tačiau daugelyje situacijų žinosite, kas yra tiesa ir būsite atsparesni šėtono melams; nebūsite tokie bejėgiai, pasimetę ar išsigandę. Be to, juk Dievas siūlo savo pagalbą.

Mums yra sakoma: „Mūsų gyvenimo pagundos nėra jau tokios skirtingos nuo tų, kurias patiria kiti. Ir Dievas yra ištikimas. Jis neleis, kad pagundos būtų stipresnės nei mes galime ištverti. Kai jūs būsite gundomi, jis parodys kelią iš jų, kad galėtumėte iškęsti.“11

Kas yra šėtonas? Gundytojas, šmeižėjas ir melagis. Jis siekia, kad žmonės būtų atskirti nuo Dievo, kad jie klausytų tik šėtono, prisijungdami prie jo sukilimo ir sunaikinimo. Niekas, ką jis sako apie Dievą ar jūsų gyvenimą, yra tikra.

Dievas nori kurti santykius su jumis ir kad jaustumėte Jo meilę. Jis sukūrė jus ne tam, kad gyventumėte tamsoje, sąmyšyje, bet tam, kad pažintumėte tiesą. Jėzus sako: „Aš esu pasaulio šviesa. Kas mane seks, nevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą.“12

Ar kada nors esate girdėję, kaip galite užmegzti santykius su Dievu? Čia rasite atsakymą: „Pažinti Dievą asmeniškai“.

 Kaip galite bendrauti su Dievu…
 Aš turiu klausimą…

(1) 1 Petro 5:8 (2) Pradžios 3:4-5 (3) Jeremijo 31:3 (4) 1 Jono 4:10 (5) 1 Jono 3:1 (6) Jono 3:16 (7) Jono 14:27 (8) Jono 8:44 (9) Jono 10:10 (10) Jono 8:31 (11) 1 Korintiečiams 10:13 (12) Jono 8:12


DALINTIS ŠIUO STRAIPSNIU:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More