×
IEŠKOTI
KiekvienamStudentui.lt
Saugi vieta užduoti klausimus
 apie gyvenimą ir Dievą
Dievo pažinimas

Pažinti Dievą asmeniškai

Kaip gali pradėti asmeninį santykį su Dievu.

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

„Padarei mus, lemdamas linkti Tavęs link, ir nerami yra mūsų širdis, kol pailsės Tavyje“ –Augustinas
„Jei žmogus nėra sukurtas Dievui, kodėl yra laimingas tik Dieve?“ –B. Paskalis


1. Draugystė

DIEVAS TAVE MYLI BESĄLYGIŠKAI IR NORI TAU GERO

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinajį gyvenimą.

Evangelija pagal Joną 3,16

Laiduoju tikrai žinąs, ką užsimojau dėl jūsų,- tai Viešpaties žodis,- dėl jūsų gerovės, o ne dėl žalos! Noriu jums suteikti vilties sklidiną ateitį.

Jeremijo knyga 29,11

(Jėzus kalbėjo:) „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų".

Evangelija pagal Joną 10,10

Kodėl dauguma žmonių to nepatiria?


2. Problema

DIEVAS SUKŪRĖ MUS, KAD GYVENTUME PRASMINGAI. JIS SUKŪRĖ MUS LAISVUS PASIRINKTI.

BET MES VEIKIAU AKTYVIAI PRIEŠINAMĖS ARBA TAMPAME ABEJINGI JAM.

Visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės.

Laiškas romiečiams 3,23

Atpildas už nuodėmę yra mirtis.

Laiškas romiečiams 6,23


Dievas yra tobulas, žmogus nuodėmingas. Juos skiria gili bedugnė. Nei ėjimas į bažnyčia, nei faktas, kad artimieji yra tikintys, nei pastangos dorai gyventi nepadeda ateiti prie Dievo.

Īmogui jo kelias gali atrodyti teisingas, bet galų gale jis nuveda į mirtį.

Patarlių knyga 14,12

Tačiau yra išeitis…


3. Sprendimas

JĖZUS YRA VIENINTELĖ DIEVO DUOTA IŠEITIS

Meilė - ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.

Pirmas Jono laiškas 4,10

KRISTUS MIRĖ UŽ MUS

Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą.

Pirmas Petro laiškas 3,18


KRISTUS YRA VIENINTELIS KELIAS PAS DIEVĄ

Jėzus sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane".

Evangelija pagal Jona 14,6

Šito žinoti nepakanka…


4. Pasirinkimas

TURIME PASIRINKTI JĖZŲ KRISTŲ SAVO VIEŠPAČIU, KAD PATIRTUME DIEVO MEILĘ IR GERUMĄ

PRIIMTI JĖZŲ TIKINT JUO

Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki jo vardą.

Evangelija pagal Joną 1,12

Jūs juk este išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana, ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų.

Laiškas efeziečiams 2,8-9

(Kristus sako:) „Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu".

Apreiškimo knyga 3,20


ĮVAIZDŽIAI SIMBOLIZUOJA DU GYVENIMO BŪDUS


Gyvenimas
be Kristaus

„Aš" kontroliuoja gyvenimą

Kristus už gyvenimo ribų

Visi interesai nukreipti į savajį „Aš" ir tai atneša nusivylimą


Gyvenimas
su Kristumi

Kristus vadovauja gyvenimui

„Aš" atsidavęs Kristui

Siekiai, įkvėpti Kristaus, veda į harmoniją su Dievu

Kuris įvaizdis atspindi tavo gyvenimą?
Kurį įvaizdį norėtum pasirinkti?


KAIP PASIRINKTI JĖZŲ SAVO VIEŠPAČIU?

JĖZŲ PASIRENKAME, KADA MES TIKIME JUO IR MELDŽIAMĖS. SVARBIAUSIA NUOŠIRDUMAS, O MALDOS ŽODŽIAI GALI BŪTI SAVI ARBA PANAŠŪS Į ŠIUOS:

„Viešpatie Jėzau, aš atsiprašau, kad ėjau savo keliu be Tavęs. Ačiū, kad mirei ant kryžiaus už mano nuodėmes ir savanaudiškumą. Dėkoju, kad dabar man atleidai. Prašau, būk nuo šiol man svarbiausias gyvenime. Pakeisk mane taip, kaip tu nori."

Ar šie žodžiai nusako tai, ką tu manai?

JEI TAIP, AR NORĖTUM DABAR MELSTIS ŠIAIS ŽODŽIAIS?

Jėzus Kristus, kaip yra žadėjęs, ateis į tavo gyvenimą.

(Apreiškimo knyga 3,20)

 Aš ką tik patikėjau savo gyvenimą Jėzui…
 Aš turiu klausimą.…


DALINTIS ŠIUO STRAIPSNIU:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More