×
IEŠKOTI
KiekvienamStudentui.lt
Saugi vieta užduoti klausimus
 apie gyvenimą ir Dievą
DUK

Ar yra skirtumas tarp kataliko ir krikščionio?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Klausimas: Ar yra skirtumas tarp buvimo kataliku ir buvimo krikščionimi?

Mūsų atsakymas: Esama skirtingų denominacijų, bažnyčių, kurios yra vadinamos „krikščionių", tai - katalikų, presbiterionų, metodistų, baptistų, liuteronų ir kitos bažnyčios. Akivaizdu, jog jas lankantys žmonės gali turėti arba neturėti ryšio su Kristumi.

Žodis „krikščionis" reiškia „Kristus jame" arba „Kristus viduje". Taigi klausiama, ne kokiai bažnyčiai asmuo priklauso, bet ar žmogus turi „Kristų viduje“, ar jis turi asmeninį santykį su Dievu.

Jono evangelijoje rašoma, kad „Visiems, kurie jį priėmė (turima omenyje Jėzų), jis suteikė galią tapti Dievo vaikais"1. Kodėl mes turime tapti Dievo vaikais, bet dar nesame? Dėl to, kad Dievas yra mums tolimas. Mes žinome, kad Jis yra, žinome, kad turėtume Jį garbinti. Sunkiu metu mes netgi suvokiame, kad reiktų Jam melstis. Tačiau jaučiame, kad esame atskirti nuo jo, dėl mūsų nuodėmių.

Visą laiką, kol gyvename ir kvėpuojame, mes nusidedame. Mes vis tiek gyvensime taip, kaip mums atrodys geriausia, o ne pagal Dievo valią. Visgi mūsų nuodėmės gali nebebūti siena tarp Dievo ir mūsų.

Šventasis Raštas sako, jog yra atpildas už nuodėmes, ir jis gali būti daug didesnis, nei tikiesi. Atpildas už nuodėmę - mirtis. Tai nėra tiesiog bausmė už nuodėmę, pavyzdžiui, žudikui, nes tai Dievo teismas už visas nuodėmes. Šventajame Rašte pasakyta: „Atpildas už nuodėmę - mirtis"2. Taigi tam, kad numirę nebūtume amžiams atskirti nuo Dievo dėl savo kaltės, Jėzus mirė už mus. Jis visiškai atpirko mūsų nuodėmes ir siūlo mums visišką atleidimą, o ne laikiną susitaikymą. Jau šiandien galime žinoti, kad mums yra atleista net už tas nuodėmes, kurias padarysime ateityje, nes Jėzus mirė už visas mūsų nuodėmes. Mes tuoj pat galime atrasti artimą asmeninį santykį su Juo, kadangi nuodėmės pastatytos sienos nebėra. Nekalbama apie tai, jog tampame tobulais ir daugiau nebenusidedame, bet mums yra atleidžiama, kai pamatome Jėzų mūsų vietoje, mirštantį už mūsų nuodėmes.

„Bet dabar, nepriklausomai nuo įstatymo, yra apreikštas Dievo teisumas (...), Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, o išteisinami dovanai Jo malone dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje."3

Kai mes priimame Jėzų Kristų į mūsų gyvenimus, Dievas paskelbia mus nekaltais ir sako, jog dabar turime teisumą. Mūsų santykis su Juo tampa gyvas, kai žinome ne tik tai, jog „jis yra ten", tačiau kartu suprantame, kad jis gyvena mumyse. Mums yra atleista, ir mes turime ryšį su Dievu.

"Atpildas už nuodėmę - mirtis, o Dievo dovana - amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį."4

Jeigu nori įsitikinti, ar tikrai turi asmeninį ryšį su Dievu, ar tau yra atleistos nuodėmės ir nebėra sienos tarp tavęs ir Dievo, tolesnis straipsnis padės tau.

 Kaip galite bendrauti su Dievu…
 Aš turiu klausimą…

(1) Evangelija pagal Joną 1: 12 (2) Laiškas romiečiams 6: 23 (3) Laiškas romiečiams 3: 23, 24 (4) Laiškas romiečiams 6: 23


DALINTIS ŠIUO STRAIPSNIU:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More