×
IEŠKOTI
KiekvienamStudentui.lt
Saugi vieta užduoti klausimus
 apie gyvenimą ir Dievą
DUK

Kodėl turėčiau garbinti Dievą, kuris leidžia vykti siaubingiems dalykams?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Klausimas: „Kodėl garbinti Dievą, kuris leidžia vykti tokiems siaubingiems dalykams, kaip vaiko išprievartavimas?“

Mūsų atsakymas: Tikriausiai nėra baisesnio nusikaltimo už vaiko išprievartavimą. Aukai tai yra nepakeliama dėl daugybės priežasčių. Tokie veiksmai neturi jokio pateisinimo.

Tačiau tai, kad žmonės pasirenka Dievo duotą gėrį paversti blogiu, nėra Dievo kaltė. Dievas nėra kaltas dėl to, kad tėvai seksualiai išnaudoja savo dukteris ar mamos užgaulioja savo sūnus.

Mes, žmonės, esame pakankamai laisvi pasirinkti, ką daryti.

Kaip turėtume jaustis dėl to, kad Dievas nesustabdo tų, kurie nusprendžia elgtis piktadariškai?

Kaip turėtume jaustis dėl to, kad Dievas nesustabdo mūsų nuo piktadariško elgesio kitiems?

Galbūt norėtume, jog Dievas būtų nustatęs taisykles, kurioms nusižengus žmonės būtų baudžiami. Mes galbūt pasiūlytumėme, kad Dievas nužudytų bet kurį žmogų, išprievartavusį vaiką.

O ką tada daryti su vaikų pornografijos kūrėjais, kurie galėjo paskatinti žmogų išnaudoti vaiką? Ar būtų teisinga, jei Dievas nužudytų ir juos?

O ką turėtų daryti Dievas su žmonėmis, kurie užgaulioja žodžiais? Juk žodžiai gali žeisti taip pat stipriai. Visai akivaizdu, kad mes elgiamės taip, kaip patys pasirenkame. Ir nemanau, kad mes turėtumėme pykti ant Dievo, jog Jis leidžia mums tai daryti.

Ar Dievas mums neparodė, kaip būtų geriausia gyventi savo gyvenimus?

Ar ne tiesa, kad, jei visi paklustų 10-čiai Dievo įsakymų, joks vaikas niekada nebūtų išprievartautas arba išnaudotas?

Ar ne tiesa, kad, jei visi paklustų 10-čiai Dievo įsakymų, niekas niekada nebūtų pavogta, joks sutuoktinis nebūtų išduotas, nei vieno dukra ar sūnus nebūtų nužudytas?

Vietoj to, kad mus kontroliuotų, Dievas mums suteikia laisvę. Dievas niekam netrukdo priimti sprendimus. Tačiau jis užtikrina, kad visi vieną dieną atsakys už savo veiksmus ir teisingumas laimės. O teisiama bus pagal duotus įsakymus.

Problema yra ta, kad pasakymo, kaip turime gyventi, neužtenka. Netgi Dievas tai sako.

Dievas sako, kad mums reikia kažko daugiau.

Pagalvok apie žmones, kurie tau darė didžiausią teigiamą įtaką. Tai gali būti mokytojas, draugas ar giminaitis. Kas nors, kuo iš tiesų žaviesi. Tas, kurio pažiūris į gyvenimą tau labai patiko, į ką tu svajoji būti nors kiek panašesnis.

Jie darė įtaką tiek tavo širdžiai, tiek mąstymui.

Panašiu būdu Dievas mums siūlo ryšį ne su religija ar taisyklėmis, bet ryšį su Juo pačiu.

Ryšis su Dievu neapsiriboja vien tik išorinėmis taisyklėmis, kas yra gerai ir blogai.

Jėzus kviečia mus: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.“1

Jis sako, kad tiems, kurie trokšta teisumo, bus atsakyta. Tie, kurie nori pilnavertiškesnio gyvenimo, jį turės. To jokios taisyklės niekada negalės padaryti. Mums reikia daugiau nei tik „bandyti būti geriems“.

Jėzus kviečia mus priimti Jį į savo širdį: „Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu...“2

Jei nukentėjai dėl kito žmogaus veiksmų ir vis dar su tuo kovoji, Dievas gali išgydyti tavo širdį ir mintis, kaip niekas kitas.

Tai gali būti sunkus pasirinkimas… Dievas, kuris nesustabdė to, yra ir tas, kuris tave paguos ir padės atsitiesti. Be abejonės, kitas žmogus veikė priešingai Dievo įsakymams. Tu gali pasirinkti Dievo meilę savo išgijimui.

Jėzus pažįsta kančią. Jis paaukojo savo gyvenimą už mus ant kryžiaus.

Jis tai padarė dėl to, kad mums būtų atleista. Dalykai, kuriuos tu padarei per gyvenimą gal ir negali būti lyginami su kitų padarytais veiksmais tau. Tačiau visi iš mūsų esame nusidėję įvairiais būdais.

Jėzų mušė, tuomet plakė rykštėmis su metaliniais vinimis apie 40 kartų. Tada Jo riešai ir pėdos buvo prikalti prie kryžiaus ir Jis kabėjo ant kryžiaus iki mirties. Tai buvo žiaurus kankinimas.

Jėzus jau daug anksčiau žinojo, kad bus nukryžiuotas. Jis sakė savo mokiniams daugybę kartų, kad Jis bus suimtas ir tuomet „pažemintas, išplaktas rykštėmis, perduotas nukryžiavimui, o trečią dieną prisikels“3

Jis jiems prieš nukryžiavimą pasakė: „Didesnės meilės niekas negali jausti, tokios didelės, kad galėtų paaukoti savo gyvenimą dėl draugų.“4

Jėzus mums siūlo: „Kaip Tėvas myli mane, taip aš myliu jus, gyvenkite mano meilėje.“5 Jėzus įrodė savo meilę mums.

Jis kviečia mus eiti per gyvenimą kartu su Juo. Pažinti Jį ir Jo meilę mums. Tapti tokiais žmonėmis, kokius Jis mus sukūrė. Tai yra pats vertingiausias ryšys, kurį gali turėti žmogus. Tai paaiškina, kaip galite priartėti prie Dievo.

 Kaip galite bendrauti su Dievu…
 Aš turiu klausimą…

(1) Mato 11:28-29 (2) Apsireiškimo 3:20 (3) Mato 20:18-19 (4) Jono 15:13 (5) Jono 15:9


DALINTIS ŠIUO STRAIPSNIU:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More