×
IEŠKOTI
KiekvienamStudentui.lt
Saugi vieta užduoti klausimus
 apie gyvenimą ir Dievą
Koks yra Dievas?
Dievo egzistavimas

Koks yra Dievas?

Ar jis abstraktus ir neapčiuopiamas? O gal Jį galima pažinti? Šeši Dievo asmenybės bruožai…

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Kas yra Dievas... Jis yra pažinus.

Dievą, kuris sutvėrė neaprėpiamą visatą, yra galima pažinti. Jis ne tik mums liudija apie savo egzistavimą, bet ir suteikia daug gilesnį pažinimą. Jis pats kviečia mus užmegzti ryšį su Juo, kad ne tik sužinotume apie Jį, bet ir artimai su Juo susipažintume.

„Išmintingasis te nesigiria savo išmintimi, stiprusis - savo stiprybe, o turtingasis - savo turtais. Kas nori girtis, tegul giriasi, kad supranta ir pažįsta mane, kad Aš - Viešpats, kuris vykdau malonę, teismą ir teisingumą žemėje, nes tai man patinka, - sako Viešpats.“1

Kas yra Dievas... Jis yra pasiekiamas.

Dievas kviečia mus kalbėtis ir dalintis su Juo viskuo, kas su mumis susiję ir mums svarbu. Visų pirma, mums nereikia dėl to susiimti ir pasikeisti. Nereikia būti mandagiais, teologiškai teisingais ar šventais. Tiesiog tokia Dievo prigimtis - būti mylinčiu ir priimti mus, kai ateiname pas Jį.

„Arti yra Viešpats visiems, kurie Jo šaukiasi, visiems, kurie Jo šaukiasi tiesoje“2.

Kas yra Dievas... Jis yra kūrybingas.

Viską, ką mes kuriame, darome iš egzistuojančių medžiagų arba iš anksčiau išreikštų minčių. Dievas turi sugebėjimą savo Žodžiu sukurti ne tik galaktikas ir gyvybės formas, bet ir nūdienos problemų sprendimus. Dievas yra kūrybingas dėl mūsų. Jis nori, kad žinotume apie Jo jėgą ir pasikliautume ja.

„Didis ir galingas yra Viešpats, Jo išmintis begalinė“3.
„Pakeliu savo akis į kalnus, iš kur man ateina pagalba. Mano pagalba ateina iš Viešpaties, kuris sukūrė dangų ir žemę!“4.

Kas yra Dievas... Jis yra atleidžiantis.

Mes nusidedame. Mes esame linkę pasielgti pagal savo įsitikinimus, o ne pagal Dievo mokymą. Dievas tai mato ir žino. Jis yra teisingas, tad negali leisti, kad padaryta nuodėmė liktų be nusipelnytų rezultatų. Todėl Dievas yra pasiruošęs teisti ir pasmerkti žmones už jų kaltes. Vis dėlto Dievas ne tik teisingas, bet ir atleidžiantis, todėl Jis atleis mums mūsų nuodėmes tą akimirką, kada užmegsime ryšį su Juo. Jėzus, Dievo Sūnus, užmokėjo už mūsų kaltes savo mirtimi ant kryžiaus. Jis prisikėlė iš mirusiųjų ir siūlo mums šį atleidimą.

„Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės, o išteisinami dovanai Jo malone dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje. Dievas Jį paskyrė permaldavimo auka, Jo kraujo galia veikiančia per tikėjimą“5.

Kas yra Dievas... Jis yra sąžiningas.

Kaip ir bet kuris asmuo, atskleidžiantis savo mintis ir jausmus, taip ir Dievas atvirai pasakoja apie save. Vienintelis skirtumas - jis visada sąžiningas. Viskas, ką Jis pasakoja apie save arba apie mus, yra patikima informacija. Palyginus su mūsų jausmais, mintimis ar suvokimu, Dievo žodžiai yra absoliučiai tikslūs ir sąžiningi. Bet kokiu pažadu, kurį Jis mums duoda, mes galime visiškai pasikliauti, nes visi Jo žodžiai yra rimti.

„Tavo žodžių aiškinimas apšviečia, neišmanančius daro supratingus. Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui“6.

Kas yra Dievas... Jis yra gebantis.

Kaip mes norėtume visuomet šimtu procentų būti dėl visko teisūs! Dievas visada toks. Jo išmintis yra neribota. Jis supranta pačias smulkiausias kiekvienos situacijos detales, taip pat jos visumą ir netgi žino ateityje būsiančius įvykius, susijusius su ta situacija. Mums nereikia Jo informuoti, konsultuoti ar įtikinti, kad padarytų viską teisingai. Jis padarys, nes Jis tą sugeba ir Jo motyvai visada yra tyri. Dievas niekada nepadarys klaidos. Jeigu mes pasitikėsime Juo, Jis niekada mūsų neapvils ir neapgaus. Galime būti tikri, kad Jis padarys viską, kas yra teisinga, visuomet ir visomis aplinkybėmis.

„Te nė vienas, kuris laukia Tavęs, nebūna sugėdintas, tebūna sugėdinti tie, kurie nusikalsta be priežasties“7.

 Kaip galite bendrauti su Dievu…
 Aš turiu klausimą…

(1) Jeremijo 9: 23, 24 (2) Psalmės 145: 18 (3) Psalmės 147: 5 (4) Psalmės 121: 1, 2 (5) Laiškas romiečiams 3: 22 – 25 (6) Psalmės 119: 130, 105 (7) Psalmės 25: 3


DALINTIS ŠIUO STRAIPSNIU:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More