×
IEŠKOTI
KiekvienamStudentui.lt
Saugi vieta užduoti klausimus
 apie gyvenimą ir Dievą
Klausimai apie gyvenimą

Kristus ir karjera

Kaip suderinti darbą ir karjerą? Vieno karininko istorija

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Deividas Vilsonas

Mano geras draugas tarnavo Airijos armijoje. Dar besimokydamas karo mokykloje, jis nusprendė sekti Kristumi. Kaip ir kiti krikščionys karininkai jis pradėjo rūpintis vargšais ir pagarbiai elgėsi su savo mergina. Žmonėms jis atrodė keistas, nes jie negalėjo suprasti tokio jo sprendimo ir pasikeitimo. Kai kurie galvojo, kad jis tapo pacifistu. Laimei, jis buvo tvirtai apsisprendęs, tad neigiama žmonių reakcija nepakeitė jo sprendimo, nors etiketė jau buvo prilipdyta.

Armijos pareigūnai svarstė ar jis neturi psichinių problemų ir netgi atsiuntė psichiatrą, kad tas jį ištirtų. Žmonės ragino jį atsitraukti nuo savo pasišventimo Kristui, bet mano draugas žinojo, kad to niekada nepadarys.

Tuo metu jo ir kitų krikščionių karininkų karjera pašlijo. Jie neteko galimybės būti paaukštinti, nes vyresnieji manė, kad negali jais pasitikėti. Mano draugui ėmė rodytis, kad nuostabus karo tarnybos pasaulis staiga apkarto.

Laikui bėgant paaiškėjo du dalykai. Visų pirma, žmonės pamatė, jog šie krikščionys pasirinko sekti Kristumi bet kokia kaina. Antra, vyresnieji pradėjo suprasti, kad tikintieji buvo vieni iš geriausių karininkų visoje kariuomenėje. Vienas po kito šie vyrai buvo paprašyti užimti svarbiausius postus.

Kai Jungtinės Tautos paprašė siųsti geriausius karininkus į Vidurinius Rytus dėl ten esančios sudėtingos situacijos, kaip manote, ką jie išsiuntė? Ogi tą mano draugą, kurį tikrino psichiatras! Tuomet armijos valdžia suprato, kad krikščionys karininkai išsiskyrė iš kitų ištikimybe savo kariams, treniruodami naujokus ir vesdami juos į gyvybės ir mirties situacijas. Šios jų charakterio stiprybės atsiskleidė dėl jų apsisprendimo sekti Kristumi, sekti Juo bet kokia kaina, jei reikės, net ir aukojant karjerą.

Žinoma, tai nebuvo pasirinkimas tarp Kristaus ir karjeros. Tai pasirinkimas pakviesti Kristų, kuris tave myli, būti viso tavo gyvenimo, taip pat ir karjeros, vadovu. O kas Biblijoje rašoma apie karjerą? Joje rašoma, kad dirbti yra gerai. Ten rašoma, kad yra toks dalykas kaip kvalifikuotas, kokybiškas darbas. Netgi pabrėžiama, kad mes turime kokybiškai dirbti, kai net viršininkas mūsų nemato. Kodėl? Todėl, kad dirbdami savo darbą mes norime patikti asmeniui, kuriam mes tarnaujame – Jėzui Kristui.

Kristus nėra tik istorinė figūra ar asmuo, kuris valdo tikėjimo sritį. Jis skelbia turįs teisę valdyti kiekvieną mūsų gyvenimo sritį ir jis domisi kiekviena iš jų.

Abraomas Kuperis (angl. Abraham Kuyper), Nyderlandų Ministras Pirmininkas (1901 - 1905) 1880-aisiais įkūrė Laisvąjį Amsterdamo universitetą. Savo inauguracinėje kalboje jis pasakė: ,, Mūsų žmogiškoje egzistencijoje nėra nė vieno kvadratinio centimetro dėl kurio Kristus, viso ko valdytojas, nešauktų „Mano!“.

 Kaip galite bendrauti su Dievu…
 Aš turiu klausimą…

E. Kordiukovo nuotr.


DALINTIS ŠIUO STRAIPSNIU:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More