×
IEŠKOTI
KiekvienamStudentui.lt
Saugi vieta užduoti klausimus
 apie gyvenimą ir Dievą
Dievo pažinimas

Kaip atrodo dangus? Ar tai iš tiesų dangus?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Klausimas: „Ar iš tikrųjų yra dangus? Koks jis yra ir kur jis yra? Ar pamatysiu ten savo draugus ir šeimos narius?“

Mūsų atsakymas: Taip, remiantis Biblija, dangus iš tiesų egzistuoja. Esamas dangus yra kitoje dimensijoje ir žmogus negali jo matyti, kol Dievas jam to neapreikš, neparodys. Keletą kartų Jis parodė dangų savo pranašams Izaijui1, Ezechieliui2 ir Danieliui3 bei apaštalams Pauliui4 ir Jonui5. Dievas yra soste danguje, ir Biblija teigia, kad Jėzus, Dievo avinėlis, yra pasodintas Tėvo dešinėj. Kol jis nesugrįš į žemę teisti visų žmonių ir įkurti savo karalystės.

Tai, ką daugelis žmonių vadina dangumi, yra amžinasis miestas, kurį Biblija vadina Naująja Jeruzale6. Tai bus naujas dangus, nes pirmas dangus ir pirma žemė praeis7. Amžinasis miestas apaštalo Pauliaus aprašomas tokiais žodžiais: „Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo.“8

Šiam miestui nereikia nei saulės, nei mėnulio, kad jį apšviestų, todėl, kad Dievo šlovė apšviečia jį. Ir Avinėlis yra jo žibintas9. Naujoji Jeruzalė bus amžini namai Dievo žmonėms. Apie šitą vietą Biblijoje rašoma taip: „Ten nepateks, kas netyra, joks nešvankėlis ar melagis, o tiktai tie, kurie įrašyti Avinėlio gyvenimo knygoje“10. Mums sakoma, kad žmonės prisikels iš numirusiųjų kūne ir visi pasirodys prieš Kristaus teismą11. Kadangi Jėzus į žemę atėjo kaip gelbėtojas, tai Jis bus ir teisėjas. Tie, kurių vardai nėra įrašyti Avinėlio gyvenimo knygoje, bus įmesti į ugnies ežerą12.

Mintis, kad kiekvienas eis į dangų ir pamatys ten savo artimuosius, nėra biblinė idėja. Jėzus pasakė: „Tie, kurie tiki Juo, suras gyvenimą, todėl, kad niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per Mane“13. Apreiškimo Jonui knygos 7 skyriaus 9 eilutėje pasakyta, kad danguje bus daugybė žmonių iš kiekvienos genties, kalbos, žmonių ir tautų, kurie turės amžinąjį gyvenimą dėl jų tikėjimo Jėzumi. Tie, kurie nėra girdėję apie Jėzų, bet kurie nusižemino prieš Dievą ir atsakė teigiamai į kiekvieną apreiškimą, kurį Jis jiems davė, bus su Dievu amžinybėje. Tie, kurie atmetė Dievo valią, į dangų nepateks.

 Kaip galite bendrauti su Dievu…
 Aš turiu klausimą…

(1) Izaijo 6 skyrius (2) Ezechielio 1 skyrius (3) Danieliaus 7: 9 – 10 (4) Antras laiškas korintiečiams 12: 1 – 4 (5) Apreiškimo Jonui 1: 4 – 5 (6) Apreiškimo Jonui 21: 2 (7) Apreiškimo Jonui 21: 1 (8) Apreiškimo Jonui 21: 3 – 4 (9) Apreiškimo Jonui 21: 23 (10) Apreiškimo Jonui 21: 27 (11) Apreiškimo Jonui 20: 1 – 13 (12) Apreiškimo Jonui 20: 14 – 15 (13) Evangelija pagal Joną 14: 6


DALINTIS ŠIUO STRAIPSNIU:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More