×
IEŠKOTI
KiekvienamStudentui.lt
Saugi vieta užduoti klausimus
 apie gyvenimą ir Dievą
DUK

Kodėl Jėzaus mokiniai atsisakė tylėti?

Kai žmonės kalba apie Jėzų, visada iškyla klausimas, kodėl Jo mokiniai taip rizikavo skelbdami, kad Jėzus buvo Dievas, jog buvo kankinami ir net nužudyti. Kodėl jie negalėjo tylėti?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Kiekvienas iš 12 apaštalų paliko savo šeimas ir darbus, dažnai keliavo vieni į tolimas šalis, skelbdami, kad Jėzus mirė ir prisikėlė. Už tai, kad skelbė apie Jėzaus prisikėlimą, jie buvo mušami, kalinami ir dauguma iš jų buvo nužudyti žiauriausiais būdais.

Ar jie turėjo kokį nors pagrindą skelbti tokią žinią? Taip. Yra nenuginčijama, kad po Jėzaus nukryžiavimo praėjus trims dienoms, jo kapas buvo tuščias, kaip Jėzus ir išpranašavo. Pagrindinė diskusijos tema yra: kas atsitiko su Jėzaus kūnu? Kai kurie sako, kad Jo mokiniai pavogė kūną ir sukūrė istoriją, kad jis prisikėlė iš numirusiųjų. Vis dėlto, jei mokiniai tiesiog išgalvojo šią istoriją, kodėl kiekvienas iš jų leidosi kankinamas dėl to, ką žinojo esant melą? Nėra logikos. Ar aukotumeisi dėl kažko, kad nėra tiesa?

Tačiau logikos randame istoriniuose faktuose. Jėzus buvo pažemintas, sumuštas, nuplaktas, prikaltas prie kryžiaus ir mirė viešai visiems matant. Į jo šoną buvo įsmeigta ietis tam, kad būtų įsitikinta, jog jis miręs. Jis buvo palaidotas akmeniniame kape, kurį saugojo romėnų kareiviai, paskirti religinių vadovų, bijojusių, kad kūnas gali būti pavogtas. Bet trečią dieną sargybiniai buvo išsibėgioję, kapas atvertas ir vienintelis įrodymas apie ten gulėjusį kūną buvo laidojimo drobulė, gulinti tuščiame kape.

Nuo tos dienos mokiniai pradėjo skelbti, jog matė Jėzų fiziškai gyvą keletą kartų. Kaip ir šimtai kitų žmonių. Jie turėjo ilgus pokalbius su Jėzumi ir valgė su juo – po to, kai buvo liudininkai jo mušimo, mirties ant kryžiaus ir ieties įsmeigimo. Kai jiems buvo įsakyta nekalbėti apie Jėzaus prisikėlimą, jie atsakė: "Juk mes negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję!"1

Jėzaus mokiniai rizikavo savo gyvybėmis, kalbėdami apie tai, kuo neabejojo – kad Jėzus prisikėlė iš numirusiųjų, įrodydamas esąs tuo, kuo sakėsi esąs... Dievo Sūnumi.

Ką tu galvoji apie tai? Tikriausiai niekada nebūsi nubaustas mirtimi už tai, kad tiki Jėzumi, kas nutiko pirmiesiems mokiniams. Bet gal tu gali būti toks pat tikras, kad Jėzus prisikėlė, ir suprasti, kodėl tai taip svarbu, kaip tai suprato tie dvylika vyrų.

DVYLIKA APAŠTALŲ:
 1. Andriejus – nukryžiuotas
 2. Bartolomiejus – sumuštas ir nukryžiuotas
 3. Jokūbas, Alfiejaus sūnus – mirtinai užmėtytas akmenimis
 4. Jokūbas, Zebediejaus sūnus – nukirsta galva
 5. Jonas – ištremtas dėl savo tikėjimo; mirė senas sava mirtimi
 6. Judas (ne Iskariotas) – mirtinai užmėtytas akmenimis
 7. Matas – mirtinai subadytas ietimi
 8. Petras – nukryžiuotas žemyn galva
 9. Pilypas – nukryžiuotas
 10. Simonas - nukryžiuotas
 11. Tomas – mirtinai subadytas ietimi
 12. Motiejus – mirtinai užmėtytas akmenimis
(Fox's Book of Martyrs)
 Kaip galite bendrauti su Dievu…
 Aš turiu klausimą…

(1) Apaštalų darbų 4: 20


DALINTIS ŠIUO STRAIPSNIU:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More