•  Į pradžią >> Santykis

Santykis

Kai patiki savo gyvenimą Jėzui, gali kilti daug klausimų ar abejonių. Tad, jei norėtum gauti informacijos apie gyvenimą su Dievu ir santykį su Juo, įvesk savo el. pašto adresą į laukelį ir mes tau parašysime. Galėsime patarti ir palaikyti bet kokioje situacijoje. Taip pat šiek tiek esminės informacijos yra šiame puslapyje truputį žemiau.

Elektroninio pašto adresas:

Norėčiau:
Gauti daugiau informacijos apie studentų krikščionių judėjimo “Agapė” organizuojamus renginius ir grupeles
Užduoti klausimą
Susitikti su tikinčiaisiais Vilniuje


KAS ĮVYKSTA, KAI PATIKI SAVO GYVENIMĄ JĖZUI?

JEI TIKĖJIMU PASIRINKAI KRISTŲ, TAI DAUG KAS ĮVYKO:

Jėzus Kristus atėjo į tavo gyvenimą ir niekada tavęs nepaliks (Apreiškimo knyga 3,20 ir Laiškas hebrajams 13,5)
visos tavo nuodėmės atleistos (Laiškas kolosiečiams 1,14)
tu tapai Dievo vaiku (Evangelija pagal Joną 1,12)
tu pradėjai gyventi prasmingą gyvenimą, kuriam Dievas tave sukūrė (Evangelija pagal Joną 10,10; 17,3)


KAIP GALI ŽINOTI, KAD VISA TAI ĮVYKO?

TODĖL, KAD DIEVAS MUMS PAŽADĖJO IR JO PAŽADU GALIMA PASITIKĖTI.

O liudijimas toks: Dievas mums suteikė amžinąjį gyvenimą, ir tas gyvenimas yra Jo Sūnuje. Kas turi Sūnų, turi gyvenimą. Kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi gyvenimo. Aš tai parašiau jums, įtikėjusiems Dievo Sūnaus vardą, kad žinotumėte turį amžinąjį gyvenimą.

Pirmas Jono laiškas 5,11-13

Dėkokite Dievui, kad Kristus gyvena jumyse ir kad jis niekada jūsų neapleis.

(Laiškas hebrajams 13,5)

REMDAMASIS JO PAŽADAIS, GALI ŽINOTI, KAD KRISTUS GYVENA TAVYJE IR KAD TU TURI AMŽINĄJĮ GYVENIMĄ NUO TADA, KAI PAKVIETEI JĖZŲ Į SAVO GYVENIMĄ, NES DIEVAS VISA TAI MUMS PAŽADĖJO.Mes visada galime pasitikėti Dievo pažadais, kuriuos randame Šventajame Rašte, o savo jausmais - ne visada.

TAIGI KRIKŠČIONIS PASITIKI DIEVU IR JO ŽODŽIU - ŠVENTUOJU RAŠTU.

Kad pakiltume lėktuvu pasitikime ne savo jausmais, bet faktu, kad lėktuvas pakyla pilotuojamas lakūno. Taip krikščionis pasitiki ne savo jausmais, kurie dažnai kinta, bet Dievo Žodžiu.KO REIKIA KRIKŠČIONIO AUGIMUI?

TIKĖJIMAS DIEVU AUGA, JEI KASDIEN PASITIKIME DIEVU IR:

leidžiame Šventajai Dvasiai vadovauti (Laiškas efeziečiams 5,18)
skaitome Šventajį Raštą (Antras laiškas Timotiejui 3,14-17)
paklūstame Kristui (Evangelija pagal Joną 14,21)
pasitikime Jėzumi kiekvienu gyvenimo momentu (Pirmas Petro laiškas 5,7)
bendraujame su kitais krikščionimis (Laiškas hebrajams 10,25)
liudijame Kristų žodžiu ir gyvenimu (Evangelija pagal Matą 28,18-20; Antras laiškas korintiečiams 5,17-20; Laiškas efeziečiams 4,1)
bendraujame su Dievu per maldą (Laiškas filipiečiams 4,6)Krūva malkų lauže liepsnoja ryškiai, bet pamėgink vieną malką padėti į šalį, ir ji užges. Taip ir krikščioniškai gyventi vienam yra sunku.

SUSIRASK BAŽNYČIĄ, KURIOJE KRISTUS YRA GARBINAMAS IR JO ŽODIS YRA SKELBIAMAS.   Į PRADŽIĄ   PUSLAPIO VIRŠUS   KONTAKTAI    © KiekvienamStudentui.lt
© KiekvienamStudentui.lt      Į PRADŽIĄ       PUSLAPIO VIRŠUS       KONTAKTAI