•  Į pradžią >> Santykis

Santykis


Padarei mus, lemdamas linkti Tavęs link,
ir nerami yra mūsų širdis, kol pailsės Tavyje

Augustinas

Jei žmogus nėra sukurtas Dievui,
kodėl yra laimingas tik Dieve?

B. PaskalisDIEVAS TAVE MYLI BESĄLYGIŠKAI
IR NORI TAU GERO

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinajį gyvenimą.

Evangelija pagal Joną 3,16

Laiduoju tikrai žinąs, ką užsimojau dėl jūsų,- tai Viešpaties žodis,- dėl jūsų gerovės, o ne dėl žalos! Noriu jums suteikti vilties sklidiną ateitį.

Jeremijo knyga 29,11

(Jėzus kalbėjo:) ,,Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų".

Evangelija pagal Joną 10,10

Kodėl dauguma žmonių to nepatiria?DIEVAS SUKŪRĖ MUS,
KAD GYVENTUME PRASMINGAI.
JIS SUKŪRĖ MUS LAISVUS PASIRINKTI.

BET MES VEIKIAU AKTYVIAI PRIEŠINAMĖS
ARBA TAMPAME ABEJINGI JAM.

Visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės.
Laiškas romiečiams 3,23

Atpildas už nuodėmę yra mirtis.
Laiškas romiečiams 6,23Dievas yra tobulas, žmogus nuodėmingas. Juos skiria gili bedugnė. Nei ėjimas į bažnyčia, nei faktas, kad artimieji yra tikintys, nei pastangos dorai gyventi nepadeda ateiti prie Dievo.

Īmogui jo kelias gali atrodyti teisingas, bet galų gale jis nuveda į mirtį.

Patarlių knyga 14,12


Tačiau yra išeitis...JĖZUS YRA VIENINTELĖ DIEVO DUOTA IŠEITIS

Meilė - ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.

Pirmas Jono laiškas 4,10

KRISTUS MIRĖ UŽ MUS

Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą.

Pirmas Petro laiškas 3,18KRISTUS YRA VIENINTELIS KELIAS PAS DIEVĄ

Jėzus sako: ,,Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane".
Evangelija pagal Jona 14,6

Šito žinoti nepakanka...TURIME PASIRINKTI JĖZŲ KRISTŲ SAVO VIEŠPAČIU, KAD PATIRTUME DIEVO MEILĘ IR GERUMĄ

PRIIMTI JĖZŲ TIKINT JUO

Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki jo vardą.

Evangelija pagal Joną 1,12

Jūs juk este išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana, ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų.

Laiškas efeziečiams 2,8-9

(Kristus sako:) ,,Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu".

Apreiškimo knyga 3,20ĮVAIZDŽIAI SIMBOLIZUOJA DU GYVENIMO BŪDUS

Gyvenimas be Kristaus
,,Aš" kontroliuoja gyvenimą
Kristus už gyvenimo ribų
Visi interesai nukreipti į savajį ,,Aš" ir tai atneša nusivylimą
Gyvenimas su Kristumi
Kristus vadovauja gyvenimui
,,Aš" atsidavęs Kristui
Siekiai, įkvėpti Kristaus, veda į harmoniją su Dievu

Kuris įvaizdis atspindi tavo gyvenimą?
Kurį įvaizdį norėtum pasirinkti?KAIP PASIRINKTI JĖZŲ SAVO VIEŠPAČIU?

JĖZŲ PASIRENKAME, KADA MES TIKIME JUO IR MELDŽIAMĖS. SVARBIAUSIA NUOŠIRDUMAS, O MALDOS ŽODŽIAI GALI BŪTI SAVI ARBA PANAŠŪS Į ŠIUOS:

,,Viešpatie Jėzau, aš atsiprašau, kad ėjau savo keliu be Tavęs. Ačiū, kad mirei ant kryžiaus už mano nuodėmes ir savanaudiškumą. Dėkoju, kad dabar man atleidai. Prašau, būk nuo šiol man svarbiausias gyvenime. Pakeisk mane taip, kaip tu nori."

Ar šie žodžiai nusako tai, ką tu manai?

JEI TAIP, AR NORĖTUM DABAR MELSTIS ŠIAIS ŽODŽIAIS?

Jėzus Kristus, kaip yra žadėjęs, ateis į tavo gyvenimą.
(Apreiškimo knyga 3,20)Aš ką tik patikėjau savo gyvenimą Jėzui

Aš turiu klausimą...Kaip galite bendrauti su Dievu
Klausk


   Į PRADŽIĄ   PUSLAPIO VIRŠUS   KONTAKTAI    © KiekvienamStudentui.lt
© KiekvienamStudentui.lt      Į PRADŽIĄ       PUSLAPIO VIRŠUS       KONTAKTAI