•  Į pradžią >> Jėzus? >> Ar Jėzus buvo vedęs?

Ar Jėzus buvo vedęs?

Visi įmanomi įrodymai, kad atsakytume „ne“.

Darrell L. Bock

Jau nuo seno tikima, kad Jėzus nebuvo vedęs. Kiekviena Šventojo Rašto detalė tai patvirtina. Žmona nepaminėta, kai Jėzus tarnavo. Kai jis buvo išbandytas ir nukryžiuotas, taip pat nėra paminėta, kad jis būtų turėjęs žmoną. Po jo mirties žmona taip nėra minima. Kur tik kalbama apie Jėzaus šeimą, yra minimi tik jo broliai ir seserys, bet niekada neminima žmona. Taip pat nėra jokių nuorodų apie tai, kad jis buvo našlys.

Pastangos įteigti tai, kad bet kuri iš daugelio moterų, paminėtų jo tarnystėje, buvo jo žmona, yra tik tuščia spėlionė. Įskaitant ir moterį su alebastriniu indu, kuri patepė Jėzų1. Šios moters poelgis buvo šokiruojantis ir nebūtų buvęs toks stebinantis, jeigu ji būtų jo žmona.

Mes Jėzų galime priešinti kitiems apaštalams, nes visi iš jų yra turėję žmonas2. Ši žinia rodo, kad bažnyčia nesivaržė atskleisti to, kad jos vadovai buvo vedę arba kad jie turėjo teisę vesti. Ta pati tiesa būtų buvusi pasakyta ir apie Jėzų, jeigu jis būtų vedęs.

Dėl to, kad Jėzus buvo mokytojas ir atliko tokias pareigas kaip rabinas, sakoma, kad ir jis turėjo būti vedęs, kaip yra įprasta žydams. Kartais pabrėžiama, kad apaštalai kreipdavosi į jį „rabi“3.

Kad ir kaip ten bebūtų, šis argumentas gali būti paneigtas dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, formaliai Jėzus nebuvo rabinas ir nesivadino tokiu. Apaštalai kreipėsi į jį taip, norėdami pasakyti, kad jis buvo jų mokytojas, o ne todėl, kad jis ėjo kokias nors žydų pareigas. Žydai klausė Jėzaus, „kokia valdžia“ jis darė kai kuriuos dalykus todėl, kad jis neužėmė jokių formalių judėjų pareigų. Jis nėjo oficialių pareigų, kurios būtų leidusios jam daryti tokius dalykus kaip darbuotis šventykloje4. Kiek žydų vadovai suprato, Jėzus neturėjo jokio pripažinto vaidmens žydų religijoje. Be to, akivaizdu, jog Jėzus nesielgė kaip rabinas.

Pavyzdys apie pakviestuosius būti „eunuchais dėl dangaus karalystės“ yra akivaizdžiai parodytas Jėzaus požiūris, kad geriau nevesti5. Iš tiesų racionalus Romos bažnyčios suvokimas, kad kunigai neturėtų vesti, iš dalies kyla iš to, kad Jėzus nebuvo vedęs.

Taigi, jeigu mes paklausime, kokie yra nepaneigiami įrodymai, kad Jėzus buvo vedęs, yra labai trumpas atsakymas. Nėra jokių.

Cituoti ar kopijuoti šias mintis be autoriaus sutikimo ar žinios draudžiama.

(1) Evangelija pagal Luką 7: 36 - 50
(2) Pirmas laiškas korintiečiams 9: 5
(3) Evangelija pagal Morkų 11: 21
(4) Evangelija pagal Morkų 11: 28
(5) Evangelija pagal Matą 10: 10 - 12

Kaip galite bendrauti su Dievu
Klausk


   Į PRADŽIĄ   PUSLAPIO VIRŠUS   KONTAKTAI    © KiekvienamStudentui.lt
© KiekvienamStudentui.lt      Į PRADŽIĄ       PUSLAPIO VIRŠUS       KONTAKTAI